| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
Ogłoszenia

 
opublikowano:
2018-03-29
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/9a w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2018-01-30
ZARZĄDZENIE NR 1092/18 BURMISTRZA ŚWIECIA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-11
Informacja o wyborze oferty na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7C/11 w Świeciu. szczegóły »
opublikowano:
2017-12-01
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Świeciu zaprasza do składania ofert na remont gruntowny mieszkania stanowiącego pustostan w budynku przy ul. Tucholskiej 7/5/24-26 w Świeciu. szczegóły »

Dotyczy: Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na remont gruntowny wraz z wykonaniem osuszania i impregnacji przeciwwilgociowej caej powierzchni zawilgoconych cian mieszkania stanowicego pustostan w budynku przy ul. Kopernika 2a/1 w wieciu.

Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o. w wieciu zaprasza do skadania ofert na remont gruntowny wraz z wykonaniem osuszania i impregnacji przeciwwilgociowej caej powierzchni zawilgoconych cian mieszkania stanowicego pustostan w budynku przy ul. Kopernika 2a/1 w wieciu.

Wszelkie informacje na temat niniejszego zadania mona uzyska telefonicznie lub osobicie w naszym zakadzie tel. 52 332 42 96 lub 52 331 14 56 – informacji udziela p. Jarosaw wierczyski (pokj nr 1).

Oferty prosimy skada w terminie do 27 czerwca br. (godzina 8.00).

W treci oferty winna by okrelona cena (brutto) za wykonanie zadania oraz termin wykonania (ilo dni roboczych od daty przekazania caego obiektu do wykonania prac). Na wykonane prace wymagamy udzielenia 5-letniej gwarancji. Naley take wypeni owiadczenia umieszczone na odwrocie formularza ofertowego, ktry mona otrzyma nieodpatnie w naszym zakadzie wraz z przedmiarem robt.

Do oferty prosimy zaczy, powiadczone za zgodno z oryginaem, zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej.

Przewidywany termin rozpoczcia robt – pocztek lipca 2016r.

Termin patnoci po odbiorze robt i wystawieniu faktury w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

Jako termin zoenia oferty liczy si czas wpywu jej do ZGM-u w wieciu, przy ul. Ciepej 4. Oferty naley skada w zamknitych, nieprzejrzystych kopertach w Sekretariacie naszego zakadu (pokj nr 2).

Jednoczenie informujemy, e wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Ponadto Zamawiajcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

pokaż wszystkie ogłoszenia
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560906
| Projekt i wykonanie - ZUE