| Ustaw jako startową
KONTAKT

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Świeciu
86-100 Świecie, ul. Ciepła 4
tel. (052) 3311456
fax (052) 3311453
sekretariat@zgm-swiecie.com.pl


więcej »
formularz kontaktowy »
lokalizacja »
O firmie

Informacje ogólne

Spółka zarejestrowana jest w:
Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr. KRS 0000247679
NIP: 559-192-42-69
Kapitał zakładowy: 333.000 zł
Nazwa spółki:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świeciu

Kilka słów o nas

Spółka powstała 1 stycznia 2006 roku z przekształcenia zakładu budżetowego, którego organem założycielskim był Burmistrz Gminy Świecie. Do czasu prywatyzacji Zarządcy, 100% udziałowcem Spółki jest Gmina Świecie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.w świeciu jest jednoosobową spółką Gminy Świecie Przedmiotem działalności ZGM Sp. z o.o. jest administrowanie w oparciu zawarte umowy budynkami będącymi własnością komunalną oraz prywatną, konserwacja i wykonanie remontów bieżących, obsługa remontów głównych budynków będących w administracji zakładu.

Działalność Spółki swoim zarządem obejmuje obszar gminy Świecie, na którym znajduje się ponad 2800 lokali mieszkalnych o powierzchni 103396 m2. 

ZGM Sp z o.o. zarządza 68 budynkami wspólnot mieszkaniowych na zlecenie zarządów tych wspólnot w oparciu o ich własny rachunek bankowy - podstawowy oraz osobny dla funduszu remontowego.

Poziom zatrudnienia w ZGM Sp z o.o. na dzieł 01.01.2009r wynosi niecałe 25 etatów.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. dla sfinansowania swojej działalności posiada następujące śródki finansowania:

-wpłaty właścicieli indywidualnych i najemców,
-wpływy z lokali użytkowych,
 

Administrujemy

- zasobami komunalnymi (lokale mieszkalne i użytkowe) na terenie miasta i gminy;
- budynkiami Wspólnot Mieszkaniowych.

W ramach czynności administracyjnych zapewniamy obsługą księgową, dokonujemy wymaganych przepisami przegladów technicznych budynków, przeprowadzamy drobne naprawy i konserwacje oraz organizujemy remonty i modernizacje instalacji, zapewniamy równiez opiekę prawną dla Wspólnot Mieszkaniowych i lokali komunalnych.

Baza mieszkaniowa Gminy Świecie

Bazę mieszkaniową Gminy Świecie (na dzień 31.12.2000r.) stanowiło 10.288 mieszkań z 35.961 izbami o łącznej powierzchni użytkowej 589 176 m2.

Na bazę mieszkaniową Gminy Świecie składają się mieszkania komunalne, prywatne, spółdzielcze oraz zakładowe.

Gmina Świecie według danych w dniu 31.01.2001 dysponowała 197 budynkami, w tym 99 budynkami wyłącznie z mieszkaniami komunalnymi oraz 72 budynkami ze wspólnotami. We wszystkich budynkach znajdowało się łącznie 1464 komunalnych lokali mieszkalnych (o powierzchni użytkowej wynoszącej 62.265 m2) oraz 959 sprywatyzowanych lokali mieszkalnych (o łącznej powierzchni 40 978 m2).

Rekordowym pod względem liczby oddawanych mieszkań był rok 1999, w którym oddano do użytku 187 mieszkań z 673 izbami o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 12.853 m2. Duąa ilość oddawanych do użytku mieszkań nie jest jednorazowym zjawiskiem.
 

Rys. Mieszkania oddane do użytku na 1000 mieszkańców na terenie Gminy Świecie w latach 1995-2001.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2008-2018 © - ZGM Spółka z o.o. | Liczba wejść 560903
| Projekt i wykonanie - ZUE